Ir directamente al recurso

Angles: mesura i operacions

En aquest grup d'activitats podreu practicar i adquirir la capacitat de :
Realitzar operacions entre angles, gràficament i numèricament, i conèixer el seu significat.
Mesurar i construir angles utilitzant el transportador.
Conèixer i justificar el valor de la suma dels angles d’un triangle, d’un quadrilàter, d’un pentàgon, i d’un hexàgon.
Fer les operacions de suma, resta, multiplicació i divisió d’un nombre per un angle utilitzant algorismes i g

Recurso educativo

Mensaje
Para:
Asunto: