Ir directamente al recurso

Geometria amb Cabri

Crèdit per treballar la Geometria euclidiana a partir de la manipulació de dibuixos geomètrics fets amb Cabri-géomètre. Es treballen els continguts següents: Paral·lelisme i perpendicularitat (punt, recta, segment, paral·lelisme i perpendicularitat entre rectes, distàncies entre punts i rectes, mediatriu d'un segment, construcció de figures de costats paral·lels i perpendiculars), Proporcionalitat i semblança (Teorema de Thales, figures semblants, divisió d'un segment en parts iguals o proporcionals), Angles i tangències (angle central, inscrit, interior i exterior a una circumferència, suma dels angles d'un triangle, posicions d'una…

  • Idioma:

    • Catalán
  • Autor:

    Rosa Gil Reverté; Josep Rovira Eiximeno

Recurso educativo

Tipo de recurso

Uso del recurso

Mensaje
Para:
Asunto: