Ir directamente al recurso

Nou Bioterra 1 Illes Balears. Ciències de la naturalesa

1. La matèria i els materials
2. La matèria: massa, volum i densitat
3. L'Univers i el Sistema Solar
4. La Terra i la Lluna
5. L'atmosfera
6. La hidrosfera
7. L'escorça terrestre
8. La Terra, un planeta viu
9. La diversitat dels éssers vius
10. El regne vegetal
11. El regne animal (I). Els invertebrats
12. El regne animal (II). Els vertebrats
13. El medi natural a les Illes Balears

Este libro contiene:

 • 13 secuencias

 • 1254 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. La matèria i els materials

  Ver actividades

  Tots els objectes que veus al teu voltant tenen qualque cosa en comú: són fets de matèria. Els estels, els planetes –i entre aquests, la Terra–, els oceans, les roques o les persones: tot és matèria. La matèria es troba en tres estats: sòlid, com el gel; líquid, com l'aigua, i gasós, com el vapor d'aigua. Podem fer que la matèria canviï d'estat escalfant-la o refredant-la. [...]

 • 2. La matèria: massa, volum i densitat

  Tots els objectes estan formats per matèria i, per això, deim que tenen massa i que ocupen un cert volum. La massa i el volum d'un cos poden mesurar-se perquè, com veuràs a continuació, són magnituds. El valor d'una magnitud sempre va acompanyat d'una unitat, i això ens permet comparar la mateixa magnitud per a diferents cossos. [...]

 • 3. L'Univers i el Sistema Solar

  Ver actividades

  Des del temps més llunyà, els éssers humans han intentat explicar-se com és l'Univers. Diversos pobles molt antics varen creure que el món era una plataforma plana aguantada per la closca d'una tortuga gegant, i que aquesta tortuga recolzava alhora en una infinitat d'altres tortugues, l'una davall l'altra. [...]

 • 4. La Terra i la Lluna

  A l'antiguitat, quan es pensava que la Terra era plana, la gent creia que, a la nit, el Sol passava per davall la Terra. Així mateix, i durant molt de temps, varen creure que la rotació de l'esfera celeste produïa la sortida i la posta del Sol. [...]

 • 5. L'atmosfera

  Ver actividades

  La Terra està envoltada per una mescla de gasos que anomenam atmosfera. Aquesta mescla de gasos és l'aire que respiram, compost bàsicament per nitrogen i oxigen. L'atmosfera està formada per una sèrie de capes. La més important és la troposfera, perquè està en contacte amb la superfície terrestre; és en aquesta capa on es produeixen la majoria dels fenòmens atmosfèrics. L'atmosfera és fonamental per a l'existència de la vida. [...]

 • 6. La hidrosfera

  Ver actividades

  La hidrosfera és la capa d'aigua que cobreix part de la superfície terrestre i que s'emmagatzema en alguns llocs del subsòl; també comprèn el vapor d'aigua de l'atmosfera. La Terra és l'únic planeta del Sistema Solar que té aigua líquida en abundància damunt la seva superfície. Per això l'anomenam el planeta blau. Aquest fet ha permès l'existència de vida a la Terra. [...]

 • 7. L'escorça terrestre

  Ver actividades

  Sembla evident que a la superfície del nostre planeta s'hi distingeixen dues grans àrees: els continents, que constitueixen la terra ferma sobre la qual vivim i on creixen les plantes, i els mars i els oceans, una extensa massa d'aigua també plena de vida. [...]

 • 8. La Terra, un planeta viu

  El fet que hi hagi aigua i una atmosfera protectora han estat els elements clau per a l'aparició d'éssers vius al nostre planeta. Fa 3.500 milions d'anys, la combinació de les primeres biomolècules en va generar d'altres de més complexes que varen originar les primeres cèl·lules. Els diversos grups d'éssers vius han anat apareixent a partir d'aquestes primeres formes de vida. [...]

 • 9. La diversitat dels éssers vius

  Ver actividades

  S'han catalogat més d'un milió i mig d'espècies que viuen a la Terra. D'aquestes espècies, només en coneixem una part molt petita, tot i que és possible que n'hi hagi uns quants milions més. Hi ha llocs en què la diversitat és molt superior a la mitjana, com ara a les selves tropicals o als esculls de corall. A les selves tropicals, hi poden viure uns quants milions d'insectes diferents, la gran majoria desconeguts pels científics. [...]

 • 10. El regne vegetal

  Després de fer un viatge o una excursió, si qualcú te'n demana la impressió o et pregunta què és el que t'ha agradat més, quins elements del paisatge remarcaries? Segurament, una de les coses que més ens criden l'atenció són els vegetals. Proporcionen color, frondositat i bellesa a totes aquelles regions on abunden. També decoren les nostres cases, els parcs, els carrers i les escoles. Però els vegetals són més que un element decoratiu. [...]

 • 11. El regne animal (I). Els invertebrats

  Ver actividades

  La vida va aparèixer a la mar fa més de 3.500 milions d'anys, i des de la mar varen sorgir els diversos camins evolutius que varen donar lloc a la diversitat d'éssers vius que poblen la Terra. La divisió dels animals en invertebrats i vertebrats només es justifica perquè és l'ésser humà, un vertebrat, qui ha fet aquesta classificació. [...]

 • 12. El regne animal (II). Els vertebrats

  Hi ha unes 50.000 espècies de vertebrats. Els més primitius són els peixos, que formen el grup de vertebrats més variat i amb el nombre d'espècies més gran de tots. Els amfibis varen ser els precursors de la vida a terra ferma, però actualment les seves poblacions s'enfronten a problemes seriosos de supervivència. Fa 150 milions d'anys, els rèptils eren els amos del planeta. [...]

 • 13. El medi natural a les Illes Balears

  Les Illes Balears formen un arxipèlag, situat a l'hemisferi nord, a una latitud nord entre 38º 55' i 40º 05' respecte de l'equador i a una longitud est entre 1º 25' i 4º 29' respecte del meridià de Greenwich. Es troba al centre del mar Mediterrani occidental. Com ja deus saber, a causa de la insularitat totes les illes presenten unes característiques comunes pel que fa al relleu, el clima, la vegetació, la fauna... [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: