Ir directamente al recurso

Nou Fusió 3 Illes Balears. Física i química

0. El treball científic
1. Estats d'agregació de la matèria
2. Substàncies pures i mescles
3. Teoria atòmica
4. Estructura de la matèria
5. Reaccions químiques
6. Química, tecnologia i societat
7. Càrrega elèctrica
8. Corrent elèctric
9. Electromagnetisme

Este libro contiene:

 • 10 secuencias

 • 1186 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. El treball científic

  El coneixement es construeix a partir de les preguntes que els éssers humans ens formulam. El treball dels científics consisteix a plantejar-se preguntes que siguin d'interès en els seus respectius camps de recerca (la física, la química, la biologia, etc.) i, naturalment, a esforçar-se a donar-hi respostes ben fonamentades. [...]

 • 2. Estats d'agregació de la matèria

  Terra és el nom que hem donat al planeta on vivim. Tanmateix, un nom més adient seria Aigua per la seva abundància i importància per a la vida. A la Natura, hi trobam l'aigua en forma sòlida, líquida i gasosa, i aquesta passa fàcilment d'un estat a l'altre, tal com va observar el filòsof grec Tales de Milet (624-546 a.C.). Tales va dir que tota la matèria era una forma o una altra d'aigua. [...]

 • 3. Substàncies pures i mescles

  Ver actividades

  Els diferents tipus de matèria, anomenats substàncies, es caracteritzen per les seves propietats. De vegades, podem reconèixer les substàncies a cop d'ull. Així, per exemple, és fàcil distingir entre l'or, el carbó o el vidre. Però no sempre és així de senzill; sovint, hem de recórrer a rigoroses anàlisis físiques i químiques per diferenciar substàncies semblants. [...]

 • 4. Teoria atòmica

  Ver actividades

  Si volem saber què conté una capsa tancada, el més senzill és obrir-la i mirar-hi a dins. De vegades, podem fer-nos una idea del contingut sense haver d'obrir-la. D'aquesta manera, quan ens fan un regal i està embolicat amb molta cura, l'agafam, l'observam i l'agitam lleugerament per veure si pel pes, la forma o el renou que fa quan el movem, podem aclarir de què es tracta. [...]

 • 5. Estructura de la matèria

  Ver actividades

  Encara que el nombre d'elements químics és petit, la varietat de composts que s'hi poden formar és enorme. Coneixem milions de composts i cada dia en descobrim o en sintetitzam de nous. El CAS (Chemical Abstracts Service), filial de la American Chemical Society té registrats al voltant de 57 milions de composts químics i la xifra augmenta cada dia. [...]

 • 6. Reaccions químiques

  Ver actividades

  Des de sempre, la humanitat ha transformat químicament les substàncies que tenia a l'abast per obtenir-ne productes més valuosos: metalls, pigments, conservants… Tanmateix, les tècniques artesanals emprades només es varen començar a comprendre des de fa uns dos-cents anys, gràcies al desenvolupament de la ciència química. [...]

 • 7. Química, tecnologia i societat

  Ver actividades

  La humanitat sempre ha aprofitat els recursos naturals disponibles per millorar el benestar. Tanmateix, hi ha poques primeres matèries que s'utilitzin tal com les trobam a la natura. Gairebé totes les substàncies que utilitzam cada dia han estat modificades, en més o manco mesura, amb transformacions físiques i químiques. L'exemple més notable és el petroli, un líquid espès i pudent, del qual podem obtenir tot tipus de substàncies. [...]

 • 8. Càrrega elèctrica

  Ver actividades

  Tot i que els primers estudis sobre l'electricitat remunten a l'antiga Grècia, efectuats per Tales de Milet (640-546 a.C.), va ser a partir del segle XVIII quan, ja des d'un enfocament plenament científic, va ressorgir l'interès pels fenòmens elèctrics. [...]

 • 9. Corrent elèctric

  Ver actividades

  Fa poc més de dos segles, Alessandro Volta va inventar la pila elèctrica i va obrir així el camí cap a l'obtenció i l'ús del corrent elèctric. D'aleshores ençà, els investigadors han ampliat i perfeccionat les formes de produir corrent elèctric i han ideat un gran nombre d'aplicacions. [...]

 • 10. Electromagnetisme

  Ver actividades

  El magnetisme és un fenomen que ja coneixien els savis de la Grècia antiga; però n'ignoraven les causes. Molt més tard, es va descobrir que l'electricitat té efectes magnètics i que el magnetisme té efectes elèctrics. D'aquí va sorgir l'electromagnetisme. El cicle es tancava: el corrent elèctric crea magnetisme i el magnetisme genera corrent elèctric. La relació entre electricitat i magnetisme es va veure que era molt estreta. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Recursos relacionados:

Mensaje
Para:
Asunto: