Ir directamente al recurso

Nou Vèrtex 3. Matemàtiques

1. Nombres racionals
2. Nombres reals
3. Polinomis
4. Equacions
5. Sistemes d'equacions lineals
6. Successions. Progressions
7. Relacions geomètriques
8. Moviments en el pla
9. Cossos geomètrics
10. Funcions i gràfiques
11. Funcions afins i funcions quadràtiques
12. Estadística
13. Paràmetres estadístics
14. Atzar i probabilitat

Este libro contiene:

 • 14 secuencias

 • 1289 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. Nombres racionals

  Ver actividades

  Els nombres naturals i els nombres enters formen part d'un conjunt més ampli de nombres, els nombres racionals, que són els que poden ser expressats en forma de fracció. A més, hi ha nombres que no poden ser expressats com a fracció: són els nombres irracionals.

 • 2. Nombres reals

  Ver actividades

  Quina és la mida de la diagonal d'un quadrat de costat 1? I l'àrea d'un cercle de radi 1? Per respondre aquestes qüestions tan simples, necessitem tornar a ampliar el conjunt numèric amb què hem treballat fins ara, afegint-hi un nou tipus de nombres: els nombres irracionals. D'aquesta manera obtenim el conjunt dels nombres reals.

 • 3. Polinomis

  Els polinomis són una eina matemàtica senzilla però potent que té moltes aplicacions: en ciència i enginyeria, en finances i economia, en medicina, etc.

 • 4. Equacions

  Ver actividades

  En moltes situacions cal trobar un nombre que verifiqui una condició expressada per mitjà d’una igualtat. Per resoldre aquest tipus de problemes es fan servir les equacions.

 • 5. Sistemes d'equacions lineals

  A partir de quantes unitats venudes d'un producte guanya diners l'empresa que el fabrica? En quin moment es trobaran dos vehicles que van en sentits contraris i quina distància haurà recorregut cadascun des del punt de partida?... Aquests són exemples de problemes en què un sistema d'equacions lineals ens dóna la solució.

 • 6. Successions. Progressions

  Ver actividades

  Moltes seqüències de figures o de nombres estan confeccionades seguint un criteri de formació. Ara ens introduirem en el suggestiu món de les seqüències numèriques i en veurem els casos particulars més importants: les progressions aritmètiques i les progressions geomètriques.

 • 7. Relacions geomètriques

  Ver actividades

  La geometria és una eina potent per a la resolució de problemes, tant de la vida quotidiana com de la ciència i de la tecnologia. Les formes geomètriques es troben no tan sols entre les coses fetes pels éssers humans, sinó també entre les que ens presenta la natura.

 • 8. Moviments en el pla

  Les transformacions geomètriques, de les quals els moviments en el pla són un cas particular, tenen en geometria un paper anàleg al de les operacions en aritmètica. De la mateixa manera que fent operacions obtenim altres nombres, quan apliquem una transformació geomètrica a una figura obtenim una altra figura.

 • 9. Cossos geomètrics

  Ver actividades

  Al nostre voltant s'hi veuen formes que podem identificar amb diversos cossos geomètrics: prismes, piràmides, cilindres, cons, esferes... Per nosaltres, l'esfera més important és la Terra, el planeta on vivim.

 • 10. Funcions i gràfiques

  Les funcions són una eina fonamental de les matemàtiques per descriure les relacions entre variables. Associada a cada funció hi ha la seva gràfica, que en permet comprendre fàcilment el comportament.

 • 11. Funcions afins i funcions quadràtiques

  En aquesta unitat estudiarem dos dels tipus més senzills de funcions: aquelles que tenen com a expressió analítica un polinomi de primer o segon grau. La modelització matemàtica de nombroses situacions ens condueix a aquest tipus de funcions: l'espai recorregut per un mòbil en funció del temps, la relació entre dues magnituds directament proporcionals...

 • 12. Estadística

  L'Estadística s'ocupa de recollir, resumir, representar i analitzar les dades obtingudes d'un conjunt de persones o coses, amb la finalitat de trobar les relacions que hi ha entre elles i extreure'n conclusions de tipus pràctic.

 • 13. Paràmetres estadístics

  Una vegada recollides i organitzades les dades d'un estudi estadístic, cal calcular un seguit de valors que en descriguin les característiques fonamentals: el valor mitjà, si les dades es troben agrupades o disperses... Aquests valors s'anomenen paràmetres estadístics.

 • 14. Atzar i probabilitat

  Ver actividades

  Molts fenòmens de la natura, com les òrbites dels planetes del sistema solar, obeeixen lleis deterministes. Altres, en canvi, són pràcticament impredictibles, com la caiguda d'un llamp. El fet paradoxal és que aquests fenòmens impredictibles també compleixen lleis estrictes: les lleis de l'atzar.

Cursos y asignaturas

 • 14 años:
  • Matemáticas
 • 15 años:
  • Matemáticas

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: