Ir directamente al recurso

Novo Cabo Fisterra 2. Ciencias sociais, xeografía e historia

1. O Islam e Al-Andalus
2. A Europa feudal
3. A cidade medieval
4. Formación e expansión dos reinos peninsulares
5. Os grandes reinos peninsulares
6. Galicia na Idade Media
7. O nacemento do mundo moderno
8. A monarquia autoritaria: os Reis Católicos
9. Os grandes descubrimentos xeográficos: o Imperio americano
10. O Imperio dos Austria
11. A Europa do Barroco
12. Galicia na Idade Moderna
13. A poboación mundial
14. [...]

Este libro contiene:

 • 16 secuencias

 • 1274 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. O Islam e Al-Andalus

  O Islam, igual que o xudaísmo e o cristianismo, é unha relixión monoteísta, que cre nun Deus único. Segundo os seus seguidores, foi transmitida a través dun profeta chamado Mahoma. A nova relixión foi predicada por Mahoma na Arabia do século VII, de onde era orixinario. Á súa morte, os árabes espallárona por África, Asia e parte de Europa, e millóns de persoas islamizáronse. [...]

 • 2. A Europa feudal

  Na Idade Media, a partir dos séculos IX-X, formouse en Europa occidental un sistema político, económico e social coñecido como feudalismo. O sistema feudal tivo a súa orixe na descomposición do Imperio de Carlomagno e na situación de inestabilidade provocada polas invasións de normandos, musulmáns e húngaros. [...]

 • 3. A cidade medieval

  Entre os séculos XII e XIV, como consecuencia das melloras na agricultura e do aumento da poboación, iniciouse en Europa un desenvolvemento económico que favoreceu o renacer das cidades e da vida urbana. As cidades pasaron a ser un centro de produción artesanal e de intercambio de produtos. Nelas desenvolveuse unha próspera burguesía (comerciantes, artesáns, banqueiros) que gobernaba a cidade. [...]

 • 4. Formación e expansión dos reinos peninsulares

  No século VIII, a meirande parte da Península Ibérica fora ocupada por un exército islámico, que estableceu un poderoso Estado: Al-Andalus. Nas zonas montañosas da Cordilleira Cantábrica refuxiouse unha poboación insubmisa, que se opuxo á conquista e que fundou o reino de Asturias no século VIII. Nos Pireneos, os reis carolinxios constituíron a Marca Hispánica, uns condados vinculados ao reino franco, que co tempo se independizaron. [...]

 • 5. Os grandes reinos peninsulares

  Ao longo dos séculos XII e XIII consolidáronse os catro reinos cristiáns da Península Ibérica: Portugal, Castela e León, Navarra e a Coroa de Aragón. Estes reinos realizaron a ocupación militar de novos territorios musulmáns, coa excepción do reino de Granada, e a repoboación das terras conquistadas. A expansión militar fortaleceu os dous grandes Estados da Península: A Coroa de Castela e a Coroa de Aragón. [...]

 • 6. Galicia na Idade Media

  Lembra que no ano 714 os musulmáns chegaron á zona oriental de Galicia, onde permaneceron moi pouco tempo. Desde finais do século VIII Galicia integrouse progresivamente no reino de Asturias e seguiu a súa mesma evolución política, aínda que sufriu as razzias dos musulmáns ata o século X. A partir daquela, Galicia viviu unha grande expansión da agricultura, da artesanía e do comercio. [...]

 • 7. O nacemento do mundo moderno

  A expansión económica dos séculos XV e XVI estivo acompañada do xurdimento dunha nova forma de comprender o mundo: o Humanismo. Os humanistas reivindicaron a herdanza da Antigüidade grecorromana e situaron o ser humano no centro de todas as súas reflexións. Un renovado espírito crítico embebeu o mundo das crenzas: difundiuse unha relixiosidade máis persoal e criticouse a corrupción e os abusos da Igrexa. [...]

 • 8. A monarquia autoritaria: os Reis Católicos

  A monarquía dos Reis Católicos, Isabel e Fernando, foi a orixe do Estado moderno nos reinos hispánicos. O seu matrimonio significou unir baixo unha mesma Coroa os dous maiores Estados da Península Ibérica: o de Castela e o de Aragón. No entanto, a unión non supuxo a creación dun estado unitario porque se mantiveron as leis e mais as institucións de cada un deles. [...]

 • 9. Os grandes descubrimentos xeográficos: o Imperio americano

  A finais do século XV, o progreso na construción de barcos (carabelas) e nas técnicas de navegación permitiulles aos navegantes europeos lanzárense ao descubrimento de novas rutas marítimas. Deste xeito, nun período de tempo relativamente breve, o mundo coñecido polos europeos ampliouse de xeito considerable: bordearon a costa africana, alcanzaron as illas das Especias, chegaron ao continente americano e deron a primeira volta ao mundo. [...]

 • 10. O Imperio dos Austria

  A comezos do século XVI, o neto dos Reis Católicos, Carlos I, ocupou o trono da monarquía hispánica e instaurou a dinastía chamada de Habsburgo ou de Austria. Carlos I e o seu fillo Filipe II gobernaron sobre un inmenso Imperio, formado polas posesións europeas e polos territorios americanos que foran incorporados á Coroa de Castela. [...]

 • 11. A Europa do Barroco

  O século XVII en Europa foi unha época de crise e de transformacións económicas. Así, ao longo da centuria producíronse crises agrarias e epidemias que dificultaron o crecemento da poboación. Pero, ao mesmo tempo, desenvolvéronse o comercio marítimo e mais a produción de manufacturas que fixeron aumentar a influencia e o poder da burguesía. [...]

 • 12. Galicia na Idade Moderna

  No século XV a nobreza galega saíu fortalecida logo da súa vitoria sobre os irmandiños nas revoltas que caracterizaron a crise do final da Idade Media en Galicia. No entanto, o seu predominio durou pouco tempo. Os Reis Católicos estableceron un novo modelo de Estado, centralista e autoritario, no cal non tiñan cabida os dereitos e privilexios dos nobres medievais (cobro de impostos, mantemento da orde, administración de xustiza…). [...]

 • 13. A poboación mundial

  A poboación é o conxunto de persoas que habitan un territorio, e a ciencia que a estuda é a demografía. [...]

 • 14. A poboación de España e de Galicia

  España é un país pouco poboado en comparación con outros países europeos. No entanto, durante o século XX e ata os nosos días, a poboación española experimentou un gran crecemento. A comezos do século XX, a poboación de España non acadaba os 19 millóns de habitantes, mentres que na actualidade conta con 47,2 millóns de residentes, dos cales uns 2,8 millóns viven en Galicia. [...]

 • 15. A cidade e o urbano

  As cidades son lugares onde se concentra a poboación e as súas actividades e cambian co paso do tempo. Actualmente as cidades centralizan unha serie de funcións urbanas e un gran número de servizos. O proceso de urbanización, nos inicios do século XXI, acada o conxunto do planeta de xeito que a poboación que vive nas cidades xa é máis numerosa que a que vive no campo. [...]

 • 16. As sociedades humanas

  Unha das principais características das sociedades humanas no mundo de hoxe é a súa notable diversidade. Esta diversidade ten a súa orixe en factores de tipo histórico, político, económico, cultural, relixioso e mesmo lingüístico, que fixeron que as rexións do noso planeta evolucionen e se organicen de xeitos moi variados. [...]

Cursos y asignaturas

 • 13 años:
  • Historia
  • Geografía
 • 14 años:
  • Historia
  • Geografía

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: