Ir directamente al recurso

Abstracció i recreació

Presentació interactiva articulada en quatre grans blocs que corresponen a quatre actituds: la racional (abstracció geomètrica), l’emocional (abstracció gestual), la formal o fonamentada en el propi medi artístic (transformació o recreació d’obres clàssiques) i la basada en imatges recognoscibles, tractades a vegades amb certa ironia (apropiació creativa). El treball està plantejat com un recull d’imatges amb la intencionalitat de mostrar com els referents històrics han servit de font d’inspiració en altres artistes i com els processos d’abstracció son l'origen en la creació de moltes obres de l’art modern. El contingut està relacionat mitjançant hipervincles, ubicats en els punts inicials que indiquen els apartats i en les franges de color dels desenvolupaments posteriors.

  • Idioma:

    • Catalán

Recurso educativo

Mensaje
Para:
Asunto: