Ir directamente al recurso

Estadística amb ordinador

Unitat didàctica en què es treballa l'estadística a partir de recursos TIC. La línia directriu és l'estudi de les diverses fases d'un treball estadístic descriptiu. S'estructura en dos mòduls. En el mòdul 1, es treballa la recollida de dades numèriques i alfanumèriques, les taules de freqüències (freqüència absoluta i relativa), els gràfics estadístics (sectors i barres) i el càlcul de paràmetres estadístics (amplitud de la mostra, mitjana, mediana i moda). En el mòdul 2 (que encara no està operatiu), es treballaran els apartats següents: concepte de dispersió, agrupament de dades en intervals, histogrames i taules de doble entrada.…

  • Idioma:

    • Catalán
  • Autor:

    Antoni Gomà Nasarre i Pep Bujosa Bravo

  • Formato:

    Texto

Recurso educativo

Tipo de recurso

  • Texto

Uso del recurso

Mensaje
Para:
Asunto: