Ir directamente al recurso

Les pistes del passat

Proposta d`activitats al voltant dels canvis produïts en el temps i el retorn al passat. L`objectiu és que l`alumne se situï en el temps i l`espai, tingui consciència del pas del temps i l`evolució de l`entorn i conegui els mitjans i les fonts per obtenir informació del passat. Els exercicis li permeten distingir els diferents tipus de fonts d`informació sobre el passat i relacionar objectes o conceptes amb aquests tipus de fonts (escrites, orals

Recurso educativo

Mensaje
Para:
Asunto: