Ir directamente al recurso

Nou Àgora 4. Ciències socials, història

1. El segle XVIII: la crisi de l'Antic Règim
2. Revolucions liberals i moviments nacionalistes (1789-1871)
3. La industrialització de les societats europees
4. L'Espanya del segle XIX: la construcció d'un règim liberal
5. Industrialització i societat a l'Espanya del segle XIX
6. L'època de l'imperialisme
7. L'art del segle XIX
8. La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa (1914-1939)
9. [...]

Este libro contiene:

 • 15 secuencias

 • 1320 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. El segle XVIII: la crisi de l'Antic Règim

  El segle XVIII europeu va ser un període de transició. D'una banda, es van mantenir les característiques de l'Antic Règim: la monarquia absoluta, la societat estamental i una economia senyorial agrària. I de l'altra, l'intens impuls demogràfic i econòmic i el creixement de la burgesia van propiciar el desenvolupament de la Il·lustració, que va fer entrar en crisi l'Antic Règim. [...]

 • 2. Revolucions liberals i moviments nacionalistes (1789-1871)

  Les noves idees il·lustrades i el creixement econòmic del segle XVIII van propiciar una època de profundes transformacions polítiques a Europa. Aquest procés es coneix com a revolució liberal burgesa. [...]

 • 3. La industrialització de les societats europees

  Entre el 1780 i el 1850 es va produir, primerament a la Gran Bretanya i després a la gran part d'Europa i als Estats Units, una transformació radical dels sistemes de producció de béns: la Revolució Industrial. Les màquines van substituir progressivament el treball manual, i una nova font d'energia, el vapor, es va aplicar a la maquinària i als nous mitjans de transport (ferrocarril). [...]

 • 4. L'Espanya del segle XIX: la construcció d'un règim liberal

  Ver actividades

  Durant el segle XIX, Espanya va viure un procés de construcció d'un règim polític liberal i la destrucció de l'Antic Règim. Els primers intents es van produir com a reacció a la invasió napoleònica (1808-1814), però va ser després de la mort de Ferran VII (1833) quan va culminar la instauració del liberalisme. A partir d'aquest moment, els monarques van veure limitats els seus poders per la Constitució i el Parlament. [...]

 • 5. Industrialització i societat a l'Espanya del segle XIX

  A Espanya, com en la resta d'Europa, durant el segle XIX es van desmantellar les estructures de l'Antic Règim i es va consolidar un model econòmic basat en la indústria i en el capitalisme. La societat estamental va donar pas a una societat de classes, definida per la propietat i la riquesa. Però la industrialització es va fer amb retard i només alguns nuclis (Catalunya, el País Basc, Madrid) es van industrialitzar. [...]

 • 6. L'època de l'imperialisme

  Cap a l'any 1870, els països industrialitzats van iniciar una etapa de prosperitat econòmica i de gran creixement demogràfic com a resultat dels avenços produïts per la Segona Revolució Industrial. [...]

 • 7. L'art del segle XIX

  El segle XVIII va ser una època de trànsit entre l'art rococó, que va mantenir el gust estètic de l'Antic Règim, i el Neoclassicisme, que, influenciat per la Il·lustració i les idees revolucionàries, va forjar un nou estil basat en el classicisme i la racionalitat. Les grans transformacions econòmiques, socials i polítiques del segle XIX van tenir el seu reflex en l'àmbit artístic. [...]

 • 8. La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa (1914-1939)

  Al començament del segle XX, les rivalitats econòmiques, colonials i nacionals entre els estats europeus van portar a una escalada de tensions i a una carrera d'armaments que van desembocar en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Es va tractar d'un nou tipus de conflicte que va implicar països de tot el món, va mobilitzar no només els exèrcits, sinó també la població civil, i va deixar un saldo terrible de morts i de destrucció. [...]

 • 9. Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial (1919-1945)

  Ver actividades

  El període entre els anys 1918 i 1939 va ser una època de gran inestabilitat política i econòmica. La Primera Guerra Mundial va desestabilitzar l'economia europea i els Estats Units es van constituir en la primera potència econòmica mundial. [...]

 • 10. Temps de confrontació a Espanya (1898-1939)

  Durant les primeres dècades del segle XX, coincidint amb la majoria d'edat del rei Alfons XIII, els intents reformistes dels partits dinàstics per a regenerar el sistema polític espanyol van fracassar i la Restauració va entrar en una crisi definitiva. El 1923, i en un context internacional propens a les solucions autoritàries, el general Primo de Rivera va instaurar una dictadura. [...]

 • 11. Un món bipolar: guerra freda i descolonització (1945-1991)

  Des del 1945 fins al 1991, el món va estar dividit en dos blocs antagònics: el socialista, dirigit per l'URSS, i el capitalista, liderat pels Estats Units. L'Europa occidental, el Japó i àmplies zones del món subdesenvolupat van quedar sota la influència del model nord-americà. [...]

 • 12. Espanya durant el franquisme (1939-1975)

  El règim polític que es va establir a Espanya al final de la Guerra Civil es pot definir com una dictadura amb trets feixistes, en la qual les classes dominants tradicionals van recuperar el predomini social. La figura del general Francisco Franco va presidir el període d'una manera omnipresent. [...]

 • 13. Transició i democràcia a Espanya

  L'any 1975, després de la mort del dictador Francisco Franco, a Espanya es va iniciar la transició a la democràcia, que va retornar la sobirania al poble i va instaurar una monarquia constitucional i parlamentària. La Constitució del 1978 va establir l'Espanya de les autonomies, una nova organització descentralitzada del territori espanyol. [...]

 • 14. El món actual

  L'enfonsament de l'URSS va originar la desaparició dels blocs i una nova era en les relacions internacionals, en la qual els Estats Units es van confirmar com l'única superpotència mundial. Així mateix, es va imposar el capitalisme com a model econòmic. Això i la revolució dels mitjans de comunicació va permetre una organització globalitzada del món. [...]

 • 15. L'art del segle XX

  Durant les primeres dècades del segle XX, l'art ja no es concep com una imitació de la realitat. Les experiències impressionistes i postimpressionistes de la darreria del segle XIX van deixar la llavor de l'experimentació, la innovació i l'originalitat creatives. El resultat va ser una proliferació de corrents artístics que s'han agrupat sota el nom de Primeres Avantguardes. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: