Ir directamente al recurso

Novo Bios 2. Ciencias da natureza

1. A nutrición das plantas
2. A nutrición dos animais
3. A reprodución das plantas
4. A reprodución dos animais
5. Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas
6. O medio natural. Os ecosistemas
7. A enerxía interna da Terra
8. A enerxía: obtención e consumo
9. Os movementos
10. As forzas
11. Calor e temperatura
12. Ondas. A luz e o son

Este libro contiene:

 • 12 secuencias

 • 869 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. A nutrición das plantas

  Todos os seres vivos necesitan alimentarse. Os animais aliméntanse de materia orgánica xa fabricada, dixírena e dela obteñen a enerxía que precisan para producir novas células, reparar os seus tecidos e realizar as súas funcións vitais. As plantas tamén necesitan substancias a partir das cales producen as súas células e tecidos e unha fonte de enerxía para as súas funcións vitais. [...]

 • 2. A nutrición dos animais

  Os animais son organismos heterótrofos, isto é, incapaces de fabricar a materia orgánica necesaria para a súa nutrición. Segundo a súa posición na cadea alimentaria, os animais poden obter a materia orgánica doutros animais pero, en último termo, dependen dos vexetais, que son os únicos seres capaces de elaborar materia orgánica mediante o proceso da fotosíntese. [...]

 • 3. A reprodución das plantas

  Unha das características máis importantes que posúen os seres vivos é a súa capacidade para reproducirse, é dicir, para formar organismos semellantes a eles, a partir dunha ou varias das súas células. Tanto nas plantas como nos animais, existen dúas modalidades de reprodución: a reprodución asexual e a reprodución sexual. [...]

 • 4. A reprodución dos animais

  O ciclo de vida dun animal comprende o seu desenvolvemento embrionario, o nacemento, o crecemento ata a maduración, a reprodución e a morte. A reprodución é a única das funcións vitais que non está dirixida á conservación do individuo, pero fai posible a continuidade da especie. [...]

 • 5. Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas

  As funcións de relación teñen un papel decisivo na coordinación do resto das funcións vitais e nas adaptacións que os individuos desenvolven para relacionarse e adaptarse ao seu contorno. [...]

 • 6. O medio natural. Os ecosistemas

  A materia que forma os seres vivos acumula gran cantidade de enerxía que estes empregan para realizar as súas funcións vitais. A enerxía dos seres vivos procede da enerxía luminosa que é captada polos seres autótrofos. Destes organismos, a enerxía pasa a todos os demais, contida nos alimentos. Esta transferencia de enerxía é posible grazas a que se establecen relacións alimentarias entre os seres vivos. [...]

 • 7. A enerxía interna da Terra

  Continuamente estase a manifestar na superficie terrestre a actividade interna do noso planeta. O interior da Terra está moi quente e o ascenso de material do manto é responsable de moitos procesos xeolóxicos que se producen na súa superficie. Esta enerxía interna é moi evidente cando os volcáns expulsan lava quente en explosións máis ou menos violentas. [...]

 • 8. A enerxía: obtención e consumo

  A enerxía move o Universo e participa en todos os cambios que ocorren no noso planeta. O Sol é a principal fonte de enerxía da Terra. Sen Sol non habería vida e a maioría das fontes de enerxía non existirían. As sociedades humanas están ligadas á enerxía e ás súas transformacións. A nosa forma de vivir fainos depender totalmente da enerxía eléctrica e dos carburantes: gasolina, gasóleo... [...]

 • 9. Os movementos

  Ao noso arredor podemos observar numerosos obxectos en movemento: os automóbiles, as bicicletas, os avión e, con todo, nós mesmos. Así mesmo, os planetas do Sistema Solar están en continuo movemento arredor do Sol. En todo movemento podemos establecer un conxunto de parámetros que nos permitirán caracterizalo, como a orixe e o destino do movemento, a velocidade ou o camiño seguido, isto é, a traxectoria. [...]

 • 10. As forzas

  Os movementos dos obxectos e as súas variacións prodúcennos as forzas que actúan sobre eles. Por exemplo, se empuxamos unha pelota, esta moverase e, se xa estaba en movemento, aumentará a súa velocidade. Outro caso é o da lanzadora de peso da imaxe, que fai forza cos seus músculos para lanzar o peso. As forzas tamén permiten facer outro tipo de cambios nos obxectos, como pode ser na súa forma. [...]

 • 11. Calor e temperatura

  A calor ou enerxía térmica é a enerxía que cede un corpo a unha determinada temperatura a outro corpo que está máis frío. A enerxía térmica intervén nunha manchea de procesos da nosa vida cotiá, como por exemplo cociñar a comida, quentar unha bebida, ducharnos con auga quente, quentarnos cun radiador… Para todos estes procesos necesitamos fontes de calor, como un queimador de gas, un lume de leña ou un radiador. [...]

 • 12. Ondas. A luz e o son

  É posible que vises no cine unha das actuais películas en 3D con espectaculares efectos de luz e son. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: